Dags att lämna in årsräkningen

Nu är det tid att lämna in årsräkning och redogörelse för 2020. Materialet ska vara inne senast den 1 mars 2021. Kom ihåg att skicka med underlag enligt checklistan.

Nytt för i år är att du har möjlighet att lämna in årsräkning digitalt, E-Wärna till kommunen. Enklast är om du löpande börjar föra kassaboken i systemet för att till nästa år kunna skicka hela räkningen digitalt. Du hittar information om kommunens digitala system under relaterad information.

Saknar du kontrolluppgifterna från Försäkringskassan?

Försäkringskassan skickar inte längre ut kontrolluppgifter för skattepliktiga ersättningar. Om du som god man inte kan få uppgifterna från din huvudman får du kontakta Försäkringskasan på 0771-524 524.

Försäkringskassans information om kontrolluppgifter

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.