Informationsmöte

Informationsmöte för ställföreträdare.

Representanter från verksamheten och nämnden presenterar information och nyheter.

Här hittar du presentationen från mötet den 4 maj 2022 för dig som är ställföreträdare.

Presentation 4 maj 2022

Nyhetsbrev

Nyligen har vi börjat skicka ut ett nyhetsbrev med information till gode män och förvaltare, anmäl dig gärna till detta via länken nedan.

Har du frågor är du välkommen att skicka dessa till överförmyndarkansliet i förväg så har vi möjlighet att förbereda oss.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.