E-Wärna

När du lämnar din årsräkning digitalt via e-Wärna, tänkt på att samtliga begärda underlag ska scannas in och inte skickas med post till oss. Kan du inte detta måste du lämna in hela årsredovisningen med underlag i pappersform.

Logga in

Akter

Räkningar

Kassabok

Dagbok

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.