Dödsfall och begravning

När någon avlider är det en hel del praktiska frågor som de efterlevande måste hantera. Det kan gälla bouppteckning, dödsboanmälan och begravning. Om dödsboet inte har pengar att betala de kostnader som uppstår i samband med dödsfallet så kan kommunen hjälpa till.

När en person avlider så är det en del praktiska detaljer som måste ordnas. En begravning ska beställas. I Sverige kan du få en borgerlig begravningsceremoni eller en begravningsceremoni inom Svenska kyrkan eller annat trossamfund.

Dödsboet ska förvaltas och avvecklas och de ägodelar som finns kvar samlas i en bouppteckning. Bouppteckningen redogör för den avlidnes tillgångar och skulder. Om dödsboet inte har pengar att betala de kostnader som uppstår i samband med dödsfallet så kan kommunen hjälpa till.

Genom en dödsboanmälan ansöker dödsboet om ekonomiskt stöd för begravningskostnader. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.