Dödsboanmälan

När någon avlider är det en hel del praktiska frågor som de efterlevande behöver hantera. Här får du veta vad vi på kommunen kan hjälpa till med.

Vi hjälper till med att göra en dödsboanmälan. Denna görs istället för en så kallas bouppteckning. Kommunen gör då ett hembesök för att uppskatta dödsboets värde. Görs en bedömning att dödsboet inte kan betala för de kostnader som uppstår i samband med dödsfallet finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för dessa kostnader.

Om det finns tillgångar i form av pengar, värdepapper, fast egendom eller tomträtt i dödsboet görs istället en så kallas bouppteckning. Denna görs inte utav kommunen utan detta hjälper antingen begravningsbyrån eller en jurist till med.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.