Vägombyggnad, Härlöv

City Kristianstad (Härlöv)
Address Långebrogatan
Date 6/29/2021 to 12/15/2021
Read more Läs mer om projektet

På grund om en omfattande vägombyggnad i Härlövsområdet så är hastighetsbegränsningen sänkt till 30 km/h och vägen smalare än vanligt.

Kör försiktigt, visa hänsyn och vid genomfart - välj om möjligt annan väg. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.