Sociala jouren

Sociala jouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid.

Här kan du få rådgivning eller hjälp med olika akuta sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag. Barn som far illa, våld och missbruk är prioriterade områden. Både privatpersoner och myndigheter kan kontakta sociala jouren.

Du når Sociala jouren via Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB,  på 040-67 69 058, vardagar efter kontorstid, samt nätter och helger.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.