Din krisberedskap

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned? Elen försvinner, inget vatten i kranen eller mobilnätet ligger nere. Hur klarar du dig? Viktigast är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Förbered dig

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Har du vad du behöver vid en kris? Kolla checklistan som du hittar under relaterad information. Du kan också använda länken "Personlig checklista" där till Försvarsutbildarna hjälper till att räkna ut hur mycket du behöver, beroende på hur många du vill packa krislådan till.

Dricksvatten

Att ha tillgång till rent vatten är en av de viktigaste förutsättningarna vid en kris. Reservvatten är bra att ha i kylskåp och frys inför överraskande avbrott i dricksvattenleveransen.

Om kommunen inte alls kan leverera vatten försöker vi att så snart som möjligt placera ut vattentankar och du får hämta vatten i egna kärl. Vattentankarna ställs i de områden där behovet är störst. Vid ett mycket stort och omfattande avbrott är det inte säkert att du kan räkna med vattentankar. Reningstabletter eller filter som renar vatten från naturen kan därför vara bra att ha till hands i ett krisläge.

Det kan också hända att vattnet i kranen har blivit förorenat och då måste du koka det. Om vattnet kan renas med hjälp av kokning är det inte alltid självklart att kommunen ställer ut vattentankar.

Tips vid en vattenkris

  • Se till att du har lämpliga kärl för att hämta dricksvatten i (t.ex. rena dunkar eller stora pet-flaskor).
  • Om vattnet i kranen blivit förorenat av bakterier, virus eller parasiter ska du koka upp vattnet ordentligt och låta det svalna innan du använder det i matlagning eller som dryck.
  • För att spola på toaletten, diska och tvätta dig ska du inte använda rent dricksvatten om det råder vattenbrist. Hämta i stället vatten i hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande.
  • Om du har djur som behöver mycket vatten ska du använda vatten från vattendrag. Du kan också kontakta grannar med rent brunnsvatten. Undersök gärna var du hittar vattendrag eller grannar med  egen brunn i förväg.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Översvämningar

Översvämningar

Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin egendom mot översvämning. Beror översvämningen på brister i vatten- och avloppsnätet har kommunen ett ansvar.

Översvämningar Read more

Närmaste skyddsrum?

På kartan hittar du ditt närmaste skyddsrum. Kartan drivs av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.