Engagera dig som volontär

Under kriser behövs volontärinsatser för att höja livskvalitén. Som volontär bidrar du med tid och engagemang.

Vad gör en volontär?

Som volontär hjälper du till med sociala insatser eller utför enklare uppdrag som underlättar för den som behöver stöd, sitter i karantän eller tillhör en riskgrupp för covid-19. De sociala insatserna kan vara samtal i olika former eller aktiviteter utomhus. De enklare uppdragen kan vara att handla, posta brev med mera.  

Ett volontärsuppdrag innebär att två personer i samarbete med kommunen kommer överens om en frivillig insats som ska utföras. Det kan inte vara rådgivning inom vård eller juridik och inte heller något som enligt lag ska utföras av kommunen. Du som volontär ska noga följa hygieniska föreskrifter som att tvätta händer, hålla avstånd och inte utsätta någon för risk. Som volontär omfattas du av kommunens ansvars- och olycksfallsförsäkring, när insatser enligt överenskommelse utförs.

Om du är intresserad av att bli volontär och det finns även andra volontäruppdrag inom kommunen, så ta gärna kontakt med volontärsamordnare för mer information. Det går även bra att anmäla intresse via vår e-tjänst, se nedan.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.