Yrkeshögskolan i Kristianstad beviljas utbildningar

Thursday, January 13, 2022 12:11 PMArchived

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Yrkeshögskolan i Kristianstads kommun att fortsätta bedriva sina utbildningar till bryggeritekniker och specialistundersköterska.

Yngre kvinna håller om äldre kvinna.
Foto av Andrea Piacquadio från Pexels

När Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) i veckan presenterade vilka aktörer som skulle få sina sökta yrkeshögskoleutbildningar beviljade, fanns Yrkeshögskolan i Kristianstads kommun med på listan.

- I Skåne var chansen att få sin utbildning beviljad knappt en på tre, så vi är jättenöjda att vi fick våra två ansökningar beviljade, säger rektor Annika Persson.

För Kristianstads kommuns del innebär det att kommunen kan fortsätta utbilda bryggeritekniker och specialistundersköterskor - äldres hälsa och ohälsa. Båda utbildningarna har beviljats tre nya starter med början i augusti 2022.

- Totalt sett innebär detta att vi kommer kunna erbjuda samma sju utbildningar som vi har idag, säger Annika Persson. 

De andra utbildningarna är Bagare- och konditor, Redovisningskonsult, Medicinsk sekreterare, Tandsköterska och Stödpedagog mot funktionshinder.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.