Wall of Kindness öppnar 10 februari

Updated:Thursday, February 6, 2020 2:06 PMArchived

Den 10 februari klockan 11.00 öppnas ”vänlighetens vägg” eller Wall of kindness i Kristianstad. Till och med den 16 februari kan vi skänka jackor, skärp, ryggsäckar med mera till någon som behöver det bättre.

Wall of Kindness 2019. På bilden syns Jessica Sandquist och Veronica Wennberg från Stadsmissionen och Patric Leppälä, Kristianstads kommun.
Wall of Kindness 2019. På bilden syns Jessica Sandquist och Veronica Wennberg från Stadsmissionen och Patric Leppälä, Kristianstads kommun.

Att skänka och hämta en jacka ska vara enkelt och kan göras mitt på Stora torg dygnet runt under hela veckan. Dagtid kan man även lämna skor, ryggsäckar och skärp – sådant som Skåne Stadsmissions verksamhet har stort behov av. 

– På så sätt blir Wall of Kindness både kort- och långsiktig. Vi ger människor en möjlighet att hämta jackor direkt, men utökar också vårt förråd av skor, ryggsäckar och skärp på Café David, säger Moa Claesson, Skåne Stadsmission.

Wall of Kindness är ett samarbete mellan Kristianstads kommun, Renhållningen Kristianstad och Skåne Stadsmission. Årets version av Wall of Kindness i Kristianstad har designats och smyckats av elever som går i årskurs 8 i Nosabyskolans bild- och formklasser.  

För Kristianstads kommun är Wall of Kindness ett sätt att arbeta med hållbarhet utifrån olika perspektiv.

– Wall of Kindness är viktigt på flera sätt. Här ges en chans till återbruk som är miljömässigt hållbart, med det finns även en social hållbarhetsaspekt då kläderna skänks till människor i en socialt utsatt ställning, säger Maria Asklund, planeringsstrateg social hållbarhet, Kristianstads kommun.

Till Skåne Stadsmission kommer kvinnor och män som lever i hemlöshet och utsatthet. I Kristianstad finns Nattjouren, som vi driver på kommunens uppdrag, med sovplatser till de allra mest utsatta. Här finns också Café David där deltagare får mat i magen, en varm dusch och rena kläder, samtalsstöd, aktiviteter, utflykter och skapande verksamhet för att lägga grunden till en långsiktig förändring till ett bättre liv. Intill caféet ligger lagershoppen, en second handbutik där vi säljer de saker som skänks till oss som det inte finns behov av i verksamheterna. Intäkterna bidrar till arbetet för människor i hemlöshet och fattigdom.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.