Vi välkomnar julen i toner och tal

Updated:Thursday, December 24, 2020 8:32 AMArchived

Det har varit ett annorlunda år för oss alla och ett svårt år för många. Det blir extra påtagligt under helgerna, när vi får fira jul ensamma eller i mycket mindre skala.

Med den här hälsningen vill Anders Svensson (S), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och trumpetare från Åhus Blåsorkester önska god jul och hoppas att vi alla får ett ljust och glädjefyllt nytt år.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.