Växelvården öppnar i begränsad omfattning

Updated:Monday, May 18, 2020 4:41 PMArchived

Från 18 maj öppnar växelvården igen, men i ett anpassat format och med särskilda rutiner för att förhindra smittspridning.

Från 18 maj öppnar växelvården igen, men i ett anpassat format och med särskilda rutiner för att förhindra smittspridning.

– Efter att vi tillfälligt stängde växelvården för en tid sedan har vi följt upp varje kund för att se hur vi ska kunna ge det stöd som behövs. Under en period har vi delvis kunnat täcka upp med hjälp av andra insatser, men flera har uttryckt behov av att få tillgång till växelvård även under tiden då pandemin pågår, vilket de också har rätt till med ett beslut om insats, säger Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden.

För att minimera risken för smittspridning tas färre personer än vanligt emot samtidigt. Vi har också andra rutiner, till exempel vid inflyttning, för att kunderna inte ska kunna ha med sig smitta in på boendet och råka smitta andra. 

Om växelvård

En plats på växelvårdsboende innebär att man omväxlande bor på ett boende och hemma. Växelvården ger chans till perioder av förändring i vardagen och samtidigt får närstående som stöttar möjlighet till vila och egen tid.

Växelvårdboenden finns på Demenscentrum Charlottesborg och Stavfre/Jasminen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.