Vårens nationella prov ställs in

Updated:Monday, March 23, 2020 4:30 PMArchived

Coronaviruset/covid-19 påverkar skolverksamheterna och därför avser Skolverket att besluta att resterande nationella prov ställs in under våren.

Skolverket följer utvecklingen när det gäller smittspridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Med anledning av den senaste tidens utveckling avser Skolverket att besluta att resterande nationella prov ställs in under våren.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.