Var vaksam i värmen

Updated:Thursday, July 25, 2019 5:20 PMArchived

Sommarvärmen välkomnas av de flesta. Men den för också med sig risker av olika slag. Den som är gammal eller sjuk kan bli riktigt dålig. Risken för matförgiftning ökar. Brandrisken ökar. Drunkningsrisken ökar. Var varsam, vaksam och ta till dig kloka råd så får du och alla omkring dig en bra sommar.

Människor som sitter i solen.
Njut av sommarvärmen om du kan, men tänk på att den också för med sig risker.

Hälsorisker i värmen

Långvarig värme över 26 grader, men även måttligt förhöjda temperaturer, ökar risken för värmeslag och uttorkning och kan leda till ökad dödlighet inom utsatta riskgrupper. Lindriga symtom kan behandlas genom att dricka vatten, inta extra salt och vila i skuggan. Allvarligare fall kan kräva snabb professionell vård.

Vid extrema värmeböljor drabbas alla åldersgrupper, men ökningen av antalet dödsfall är högre bland äldre personer. Med stigande ålder försämras kroppens egen reglering av värme och vätskebalans.

Nyfödda och mycket små barn är också extra känsliga eftersom de inte har hunnit få en fullt utvecklad värmereglering och de är också beroende av att andra tar hand om dem och förstår deras behov.

Personer med kroniska sjukdomar och personer med missbruksproblem, har också en ökad risk för hälsoproblem vid hög värme.

Om du själv tillhör en riskgrupp eller har människor i din närhet som gör det är det viktigt att vara vaksam och följa de råd som hälsovården har att ge. Du hittar rekommendationer i länkarna på den här sidan.

För dem som jobbar med människor i riskgrupperna inom kommunens verksamheter, exempelvis på omsorgsboenden och i förskolor, finns en särskild beredskapsplan för värmebölja med checklistor som ska följas när värmen sätter in.

Risk för brand

Risken för brand i skog och mark ökar när det är varmt och torrt. Just nu är brandrisken i vårt område inte så hög att det finns skäl till eldningsförbud, men den som tänder en eld eller en grill måste vara försiktig och se till att inga gnistor sprider sig. Den som eldar har ett stort personligt ansvar. Håll tillräckligt avstånd till byggnader och växtlighet, ha koll på vinden och se till att ha vatten tillgängligt.

Under länkarna finns råd om hur det går att minska riskerna.

Risk för drunkning

Varmt väder inbjuder till bad- och båtliv. När fler rör sig vid vatten ökar risken för drunkningsolyckor. När det är trängsel på stranden är det lätt att förlora ett barn ur sikte, så där gäller det att vara ständigt vaksam.

Vid båtfärder är flytvästen viktig. Den som inte har flytväst kan få låna hos räddningstjänsten på brandstationen i Kristianstad.

I länkarna finns tips på hur du minskar risken för drunkning och om hur du kan låna flytväst.

Om olyckan är framme måste räddningstjänsten kunna nå fram till stranden med sina utryckningsfordon. Därför är det livsviktigt att du tänker dig för ordentligt om du  parkerar vid en badplats. Visst kan det vara värt att gå lite längre om det kan rädda liv?

Risk för matförgiftning

Bakterier gillar värme och växer bra i solsken. Därför är det extra viktigt att tänka på livsmedelshygienen och hantera matvaror försiktigt på sommaren. Livsmedelsverket ger goda råd om hur du kan undvika att bli matförgiftad. Du hittar dem under länksamlingen.

Njut av sommaren

När alla risker nu är genomgångna låter det där med sommar och värme nästan lite förskräckande... För det mesta och för de allra flesta är sommarvärmen alldeles fantastiskt härlig. Gå ut och njut och känn dig lugn av att veta att du hittar goda råd i länksamlingen här om du skulle behöva dem!

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.