Vägarbete återupptas på Härlöv – asfalt nästa vecka

Thursday, December 9, 2021 8:19 PMArchived

När det danska företaget Barslund A/S plötsligt försattes i konkurs stannade det pågående vägarbetet på Härlöv. Nu har en lösning tagits fram och förarbete är redan igång. Asfalteringen ska bli klar under nästa vecka.

Vägarbetet återupptas på Härlöv och asfalteringen blir klar under nästa vecka.
Vägarbetet återupptas på Härlöv och asfalteringen blir klar under nästa vecka.

Sedan försommaren pågår en vägombyggnad på Härlöv för att underlätta den ansträngda trafiksituationen. Det danska anläggningsföretaget Barslund upphandlades som entreprenör och arbetet har pågått under både sommaren och hösten. I slutet av november – tre veckor innan färdigställandet – fick kommunen information om att Barslund hade försatts i konkurs och att alla deras arbeten avbröts. Konkursen var överraskande och olycklig för projektet som behövde stå färdigt inför julhandeln. Nu har kommunen tagit fram en lösning.

- Det har varit intensiva veckor med höga doser entreprenadjuridik. Vi är glada att vi nu har säkerställt att asfalten ska bli klar redan på fredagen den 17 december, säger Henrik Wester, informatör på kommunens tekniska förvaltning.

Lösningen innebär att beläggningsdelen av projektet kan fortsätta inom de ursprungliga ramarna och att arbetet kan färdigställas genom befintlig underentreprenör. Arbetet påbörjas omgående med saltning som förberedelse inför asfalteringen som sker nattetid nästa vecka. Vägen ska även vara linjerad så den färdiga vägens kapacitetsökning nyttjas redan till julhandelns mest intensiva dagar.

- Vi hoppas även kunna ha full vägbelysning på plats, annars löser vi det tillfälligt. Därefter får vi titta på när vi ska hantera resterande kantstensarbeten och planteringar till våren, men vi stör inte med sådant nu under de dagarna när kapaciteten och tillgängligheten är så viktig, säger Henrik Wester.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.