Vad tycker du om SNOKA-bibliotek?

Updated:Friday, February 12, 2021 10:22 AMArchived

Nu är det dags att uppdatera och förnya hemsidan för biblioteken i Skåne Nordost. Vi vill att du ska vara med oss i denna utveckling. Ta chansen genom att besvara vår enkät om SNOKA-bibliotek!

Enkäten består av 12 frågor, och tar uppskattningsvis cirka 5-10 minuter att besvara. Enkäten finns på vår hemsida www.snokabibliotek.se.

Tack för hjälpen! 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.