Vaccination av personer med hemsjukvård inledd

Wednesday, January 27, 2021 12:01 PMArchived

4 januari påbörjades vaccinationen mot covid-19 i Kristianstads kommun. Nu är den första vaccinationsomgången på vård- och omsorgsboenden klar och vaccinationen av personer med hemsjukvård har påbörjats.

– Vi har nu vaccinerat klart första omgången på vård- och omsorgsboenden, vilket innebär att 766 boende har fått vaccin. De som inte har blivit vaccinerade har antingen uppvisat symtom eller så har de tackat nej. Vissa har inte heller kunnat vaccineras för att de varit inlagda på sjukhus vid vaccineringstillfället. Det kommer en ny chans för de som missade första tillfället eller som har ångrat sig, säger Katarzyna Wisniewska, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

All omsorgspersonal på vård- och omsorgsboenden har erbjudits vaccination samtidigt som kunderna. Även här kommer det erbjudas ett nytt tillfälle för de som ångrat sig eller som inte kunde vaccineras vid första tillfället.

Ordningen som olika grupper vaccineras i följer den prioritering som Region Skåne har gjort med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Nu har vi påbörjat vaccination av nästa grupp, vilket är kunder som får hjälp av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet. Därefter ska vi fortsätta med den grupp som har täta besök av hemtjänsten. Även vaccination av hemtjänstens personal planeras just nu, säger Katarzyna Wisniewska.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.