Utbrott av kaninpest

Tuesday, October 12, 2021 5:23 PMArchived

Den smittsamma sjukdomen kaninpest har fått ett omfattande utbrott i Kristianstad. Kommunens skyddsjägare avlivar sjuka individer. Om du ser vilda kaniner som är sjuka kan du anmäla det till kommunens medborgarcenter.

Kaninpest härjar i Kristianstad. Foto: David Mark, Pixabay
Kaninpest härjar i Kristianstad. Foto: David Mark, Pixabay

Kaninpest, eller Myxomatos som sjukdomen egentligen heter, är inte farlig för varken människa eller hund. Sjukdomen är ett naturligt sätt för naturen att hantera en alldeles för stor population. Sjukdomsförloppet är extremt snabbt och inkubationstiden kort.

Om du ser sjuka vildkaniner på kommunal mark kan du anmäla det till medborgarcenter via kommunens felanmälan. Om det är på privat mark kan du som fastighetsägare ta kontakt med medborgarcenter. Uppdrag på privat mark tas i mån av möjlighet och kan även innebära en viss kostnad

Ange var du sett kaninerna och ungefärligt antal individer. Markera gärna ut platsen på en karta och skicka med länken.  

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.