Upplever du trängsel på serveringar?

Updated:Tuesday, July 14, 2020 9:35 AMArchived

Från den 1 juli 2020 trädde en ny tillfällig lag i kraft som ger kommunerna befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer reglerna kring trängsel. Om du upplever trängsel kan du anmäla detta till kommunen.

De regler som verksamheterna har att följa innebär att:

 • Det får inte uppstå trängsel. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd (minst 1m) till varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Att beställa och hämta mat vid en disk är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord. Om det är möjligt utan att trängsel uppstår, funkar det att gäster sitter vid en bardisk.
 • Buffé går bra om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat går bra så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Verksamhetsutövaren ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön, vare sig innanför eller utanför dörren.
   

Klagomål om trängsel

Har du sett trängsel på en servering kan du anmäla det till Kristianstads kommun via länken nedan. Du kan också kontakta Medborgarcenter på tele 044-13 50 00. Tänk på att ge så utförlig information som möjligt, till exempel tidpunkt, datum och hur du upplevde trängseln.

Till formulär - Anmälan om trängsel på serveringar  
 

Vårt gemensamma ansvar

Efterhand som det nu blir varmare och fler söker sig till uteserveringar är det viktigt att komma ihåg att vi alla har ett eget ansvar när det gäller att hålla gott avstånd till varandra. Bra att tänka på är också att välja ett annat ställe om man tycker det ser ut att kunna bli trångt.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.