Upphandling med flera vinnare

Updated:Thursday, September 8, 2022 11:17 AMArchived

Samhall är kommunens nya samarbetspartner för att tvätta de arbetskläder som medarbetarna i bland annat skolornas kök använder. Upphandlingen gjordes som en reserverad upphandling. Det innebär att bara leverantörer som arbetar med social och yrkesmässig integration kunde delta.

Kim To Tu i Nosabyskolans kök i de nya arbetskläderna som tvättas av Samhall.
Kim To Tu i Nosabyskolans kök i de nya arbetskläderna som tvättas av Samhall.

Från den 1 september använder inte medarbetarna i förskolornas och skolornas kök längre hyrda arbetskläder, utan kommunens egna. Men då många av köken saknar möjlighet att tvätta, behövdes en leverantör som kan hjälpa till med detta. Beslutet blev att göra en så kallad reserverad upphandling, där endast företag som arbetar med social och yrkesmässig integration kan delta. Det innebär att företagen anställer personer med olika funktionsnedsättningar eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Det var första gången som Kristianstads kommun använde möjligheten med reserverad upphandling. Det blev Samhall som vann upphandlingen och avtalet sträcker sig till sista augusti 2026.

– Vi är glada över att ha genomfört en reserverad upphandling. Genom Samhall får personer med funktionsnedsättning och personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden arbete och sysselsättning, säger Lena Hedvall, upphandlare i Kristianstads kommun.

Samhall hämtar smutstvätten, tvättar, stryker, manglar, viker och kör sedan ut den rena tvätten till de olika köken igen. Det handlar om ungefär 200 kilo tvätt i veckan och 60 arbetsplatser. Förutom arbetskläder gäller avtalet också handdukar och grytlappar.

Vad är en reserverad upphandling?

En reserverad upphandling innebär att vissa leverantörer får en positiv särbehandling. Det gäller leverantörer som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt. Syftet är att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.