Vissa undantag från distansundervisning

Updated:Wednesday, April 15, 2020 9:39 AMArchived

Sen mitten av mars sker all undervisning på distans för studerande på kommunens gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskolor. Från och med tisdagen den 14 april kommer vi att göra en del undantag och undervisning sker på skolan.

Kristianstads kommun fortsätter att följa regeringens rekommendationer och därför sker även fortsättningsvis och tillsvidare undervisningen på kommunens gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola på distans.

I enlighet med den förändring som regeringen har beslutat om i förordningen om distansundervisning så kommer dock vissa undantag att ske från och med tisdagen den 14 april.

Undantag gäller vissa moment i undervisningen inom vissa utbildningar. I dessa särskilda fall, vilka rektor beslutar och meddelar om, kommer undervisning att ske på skolan.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.