Tyck till om framtidens Kristianstad

Monday, April 12, 2021 11:04 AMArchived

Kristianstad kommun har sedan 2017 arbetat på ett nytt förslag till översiktsplan för Kristianstad stad. Förslaget är nu ute på en slutlig granskning innan antagande. Det innebär att du som är kommuninvånare har en sista möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Syftet med ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad är att redovisa kommunens ambitioner för utveckling av staden de kommande decennierna. Planperioden beräknas sträcka sig från 2021 till 2037 och innebär planberedskap för 16 000 nya invånare och 7 300 nya bostäder. Planen visar var ny bebyggelse, nya vägar, cykelvägar, skyddsvallar, större natur- och rekreationsområden, verksamhetsområden och industriområden med mera kan utvecklas.

Du kan lämna dina synpunkter på förslaget på flera olika sätt.

  1. Skriftligt till: Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad (märk ditt brev med BN 15-1977 ÄÖP Staden)
  2. Via E-post till: planadm@kristianstad.se (skriv ”BN 15-1977 ÄÖP Staden” i ämnesraden)

Det nya planförslaget kommer att ersätta den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad (KF 2009-06-09).

Planförslaget finns att läsa i sin helhet på www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden. På denna sida kan du ta del av förslaget antingen som dokument eller via den digitala plattformen https://kartor.kristianstad.se/op/?app=fop (fungerar bäst i webläsare som Google Chrome eller Firefox)

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.