Två skolbibliotek i världsklass

Monday, May 31, 2021 9:41 AMArchived

Både Öllsjöskolan och Fjälkinge skola fick under veckan det glädjande beskedet att de tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Detta efter att juryn bedömt de drygt sextio nomineringar som inkommit.

Linda O´Sullivan skolbibliotekarie på Fjälkinge skola.
Linda O´Sullivan skolbibliotekarie på Fjälkinge skola.

Varje år sedan 2013 delar DIK ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass till skolor som lyckats göra biblioteket till en självklar del av hela den pedagogiska verksamheten.

För Fjälkinge skola är det andra året i rad som de får utmärkelsen.

– Vi är jätteglada och stolta för att vi fått utmärkelsen igen, säger skolbibliotekarie Linda O´Sullivan som skickade in ansökan.

Utmärkelsen är en kvalitetsstämpel som bekräftar att skolbiblioteket bedriver ett framgångsrikt arbete.

– Jag jobbar aktivt tillsammans med både rektorer och lärare för att integrera biblioteket mer i undervisningen. Vi jobbar strategiskt för progression kring informationssökning, källkritik, digitala verktyg och läsfrämjande från årskurs F till årskurs 9, förklarar Linda.

Nytt för i år är de nya kriterier som ligger till grund för juryns bedömning, vilken omfattar den skolbiblioteksutredning som presenterades under våren 2021, Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU.

Juryn gör en bedömning av i vilken grad skolbiblioteket utgör en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. De utmärkande biblioteken uppfyller dessa kriterier. Syftet med de nya kriterierna är att skolbibliotekets roll i skolans pedagogiska verksamhet ska bli tydligare.

I genomsnitt är Linda ute i klasserna fyra timmar per vecka.

– Från början var det lite trevande, men nu har vi har hittat formerna och jag som skolbibliotekarie är en naturlig del av undervisningen säger Linda O´Sullivan.

Om DIK

DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. DIK har cirka 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.