Tulpanvägen stängs för genomfartstrafik

Updated:Wednesday, June 5, 2019 11:39 AMArchived

Genomfartstrafiken har ökat kring villaområdet i norra Hammar sedan delar av Blekingevägen blev bussgata. Eftersom bilarna nu använder Tulpanvägen som en genväg och kör för fort förbi husen, stängs nu Tulpanvägen av på försök mellan Krokusvägen och Berberisvägen.

Eftersom bilarna kör fort genom villaområdet i norra Hammar så kommer Tulpanvägen att stängas av för genomfartstrafik på prov.
Eftersom bilarna kör fort genom villaområdet i norra Hammar så kommer Tulpanvägen att stängas av för genomfartstrafik på prov.

Trafiksituationen i Hammar har varit omdiskuterad länge. Redan i planarbetet för C4 Shopping och de nya bostäderna lyftes trafiken på Blekingevägen som en punkt från boende i området att åtgärda. Efter att Blekingevägen blivit bussgata och biltrafiken nu är hänvisad till Fundationsvägen så har bilisterna från området nu istället letat nya vägar via villagatorna. Tulpanvägen är en av vägarna som blivit en genväg genom området.

– Tulpanvägen och de andra villagatorna är inte avsedda för den typen av genomfartstrafik. Vi har byggt hastighetshinder, men det har tyvärr inte hjälpt. Därför kommer vi nu att stänga av Tulpanvägen på försök, säger Ulf Andersson, anläggningschef på C4 Teknik.

Avstängningen blir på Tulpanvägen mellan Krokusvägen och Berberisvägen, så att Åängavägen och Tulpanvägen inte kan användas för att smita runt Blekingevägen. De som bor i området öster om lekplatsen vid Tulpanvägen kommer att behöva köra väster ut för att köra ut från Hammar. Boende som bor öster om lekplatsen måste köra mot väg 118 för att köra ut ur området.

– Att stänga vägar ser vi lite som en sista utväg eftersom framkomlighet givetvis är viktigt i vägnätet, men säkerheten är viktigare, säger Ulf Andersson.

Avstängningen sätts ut onsdagen den 5 juni och kommer att behållas under sommaren och hösten. Sedan kommer försöket att utvärderas.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.