Trygghetsvandringar i våra stadsdelar

Wednesday, February 12, 2020 3:28 PMArchived

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, gör trygghetsvandringar i Kristianstads olika stadsdelar för att träffa ungdomar i deras bostadsområden. Första vandringen hölls på Gamlegården där man vandrade runt Fröknegårdskolan, vårdcentralen, nya lekplatsen, fritidsgården och Gamlegårdens centrum.

Lavdim Rushiti och Therese Jönsson, kommunens fältsekreterare deltog i trygghetsvandringen på Gamlegården.
Lavdim Rushiti och Therese Jönsson, kommunens fältsekreterare deltog i trygghetsvandringen på Gamlegården.

–Att samtala med ungdomar på olika platser vid olika  tidpunkter är givande för att få ta del av deras perspektiv. Detta är en viktig del av vårt trygghetsarbete säger Anna Nordin, kommunens samordnare för drog- och brottsförebyggande arbete.

Gamlegården först ut

Fredagen den 7 februari gick trygghetsvandringen på Gamlegården. I smågrupper vandrade deltagarna runt Fröknegårdsskolan, vårdcentralen, nya lekplatsen, fritidsgården och Gamlegårdens centrum.

Vackert och trivsamt

–Reflektionerna var många efteråt och överlag var alla överens om att området är vackert och det är trivsamt att gå runt i, säger Anna Nordin.

Området är väl upplyst förutom runt vårdcentralen och den gamla förskolan som ska rivas.

–Det var särskilt kul att se att lekplatsen var populär och den klarat sig utan skadegörelse. Det var många  ungdomar som hängde där och många gick förbi på gång- och cykelvägarna, fortsätter Anna Nordin.

Henrik Alvesson, fritidsstrateg, konstaterade att de ungdomar han mötte var intresserad och engagerade:

–Av alla ungdomar vi mötte så var det undomarna som sade hej till oss först. Det sker inte alltid på andra platser.  Lekplatsen var helt fantastisk, dit ska jag gå fler gånger!

Förebyggande arbete på Gamlegården

Förutom att vandra runt på Gamlegården fick BRÅ-gruppen också information om kommunens förebyggande arbete på Gamlegården. Fältgruppen har uppsökande och förebyggande arbete genom fältsekreterare i området.  Familjeservice ger rådgivande och stödjande samtal till familjer och arrangerar även föräldrautbildningar. De har funnits sen 2015.

Fler trygghetsvandringar

BRÅ-gruppen kommer att göra fler trygghetsvandringar både på Gamlegården och i fler stadsdelar i Kristianstad.  Brå vill få en aktuell bild av ungdomssituationen och att få möjlighet att möta ungdomarna där de bor.

Vid trygghetsvandringen den 7 februari 2020 deltog fältsekreterarna Therese Jönsson och Lavdim Rushiti, Malin Månsson, teamledare Centrum för förebyggande arbete, Genc Uka, teamledare Familjeservice, Mathias Ivarsson, enhetschef mottagningsenheten, Pål Sander verksamhetschef barn och Unga, Marie Strandberg, enhetschef vägledningscentrum,  Magnus Åkesson, säkerhetsansvarig CSK, Jeanette Ekvall, säkerhet- och krisberedskapssamordnare, Roland Prommersberger, bosocialt ansvarig ABK, Henrik Alvesson, fritidsstrateg, Tord Johnsson, styrelseordförande Kristianstads Fritidsgårdsforum och Anna Nordin, drog- och brottsförebyggande samordnare, BRÅS:s ordförande Radovan Javurek (L) och vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) samt  Peter Johansson (M) kommunalråd och ABK:s VD Henrik Strand.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.