Trasigt avlopp stoppar Nattjouren

Updated:Tuesday, August 13, 2019 2:36 PMArchived

Nattjouren för hemlösa i Kristianstad har tillfälligt tvingats stänga medan en avloppsledning blir reparerad. Arbetet har högsta prioritet och ambitionen är att Skånes Stadsmission så snabbt som möjligt ska kunna återuppta verksamheten.

Nattjouren för hemlösa på Näsby i Kristianstad bedrivs av Skånes Stadsmission på uppdrag av Kristianstads kommun, som tillhandahåller byggnad och finansiering.

Byggnaden där Nattjouren håller till är ett äldre tvåvåningshus med källare, som har drabbats av sättningar.

– Det har börjat uppstå sprickbildning i väggarna, så det var nödvändigt att stoppa en fortsatt sättning av grunden. Ett specialföretag kopplades in för att lyfta och stabilisera huset, men tyvärr har det nu visat sig att en avloppsledning blev skadad vid lyftet och avloppsvatten har trängt in i källarvåningen, säger Mathias Loftenius, fastighetsförvaltare på Kristianstads kommuns tekniska förvaltning.

Den trasiga ledningen har redan börjat grävas fram och reparationer ska göras så snabbt som möjligt. Dessutom måste källaren saneras innan verksamheten i huset kan återupptas. Det är ännu osäkert hur lång tid det kommer att ta.

– Det är olyckligt att Nattjouren har drabbats, men det är omöjligt att hålla igång verksamheten innan avloppsproblemet är löst, säger Peter Sonnsjö, t.f. förvaltningschef på Arbete och välfärdsförvaltningen

Ett tiotal personer brukar sova hos Nattjouren och det är svårt att med kort varsel hitta en annan lokal för verksamheten.

–  Vi hoppas att de som brukar sova där kan hitta andra alternativ och försöker från förvaltningens sida att hjälpa till så långt vi kan, säger Peter Sonnsjö.

Den som under perioden får akut behov av tak över huvudet kan kontakta Sociala jouren på telefon 044-200 400. På dagtid driver Skånes stadsmission på uppdrag av Kristianstads kommun verksamheten Café David, där hemlösa bland annat erbjuds möjlighet till dusch och klädtvätt.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.