Tillsammans för säkrad kompetens

Updated:Wednesday, May 29, 2019 8:26 AMArchived

Kompetensförsörjning beskrivs idag av många som det största hindret för fortsatt tillväxt. Arbetsgivare har stora anställningsbehov, ändå står många utan jobb. Under denna förmiddag var fokus hur arbetsgivare ska kunna få hjälp.

Ett trettiotal personer hade samlats för att diskutera kompetensförsörjning inom industribranschen
Ett trettiotal personer hade samlats för att diskutera kompetensförsörjning inom industribranschen

Trettio personer från industribranschen, Arbetsförmedlingen, Sydsvenska Handelskammaren, Folkuniversitetet och kommunen träffades för att diskutera den för alla viktiga frågan, kompetensförsörjning. Företagen har stora önskemål om att anställa personal för att öka tillväxten men hittar inte den personalen de söker.

Under dagens möte presenterades en rad verktyg som företagen kunde använda sig av och olika vägar att gå för att söka efter personal. Det informerades om prao, lärlingsutbildningar och yrkeshögskolan bland annat.

Skolchefen Mattias Olsson inledde morgonen med att informera om att intresset för de tekniska utbildningarna på Österänggymnasiet ökar och det är fler elever som sökt exempelvis industritekniska programmen de senaste åren. Fler av de närvarande företagarna lyfte upp att alla har sitt ansvar för att frågan ska lösas och alla var överens om att bilden av hur det är på ett industriföretag måste förändras.

– Det är såklart väldigt viktigt för oss i kommunen att tillsammans med företagen arbeta för att den kompetensen som eftersöks finns i vår region. Mötet har initierats från två företag och då är det självklart att vi lyssnar på de signalerna.  Det här var en bra start och det är väldigt viktigt att vi fortsätter dialogen och arbetet , säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.