Tidsbegränsad övergång till fjärr- eller distansundervisning

Thursday, December 3, 2020 2:31 PMArchived

Idag har Folkhälsomyndigheten lämnat en rekommendation som innebär att gymnasieskolan från och med måndag den 7 december övergår till fjärr- eller distansundervisning. Detta för att bromsa smittspridningen.

Distansundervisning för gymnasieeleverna de sista veckorna innan jul.
Distansundervisning för gymnasieeleverna de sista veckorna innan jul.

För att bromsa smittspridningen ska eleverna i gymnasieskolan ha fjärr- eller distansundervisning från och med måndagen 7 december. Rekommendationen gäller fram till och med 6 januari.

Följande moment och elever är undantagna från Folkhälsomyndighetes rekommendation:

  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • Nationella prov och andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • Elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Vårdnadhavare och elever i Kristianstads kommuns kommunala gymnasieskolor kommer att få mer information från rektor via Unikum.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.