Test med tvätt avslutas

Updated:Friday, January 28, 2022 3:58 PMArchived

Räddningstjänsten i Kristianstad återgår till att tvätta sina larmställ med konventionella tvättmedel. Tvätten med avjoniserat vatten avbryts, eftersom de uppföljande testresultaten varit motstridiga.

Man vid tvättmaskin
Räddningschefen Andreas Bengtsson har beslutat att återgå till tvättmedel i brandstationens maskiner efter att testresultaten varit motstridiga.

Förra våren började räddningstjänsten i Kristianstad att tvätta brandmännens larmställ med avjoniserat vatten efter att initiala tester hos ett oberoende laboratorium visat att det avlägsnade en större andel hälsofarliga ämnen än vad konventionella tvättmedel gjorde. Under senhösten har nya tester genomförts och strax före jul kom resultaten.

– I de senaste testerna ser vi inga stora skillnader, men resultaten är inte entydiga och vi är inte beredda att i nuläget fortsätta använda det avjoniserade vattnet. Om företaget som tillhandahåller utrustningen fortsätter att testa tvättmetoden kommer vi att följa det med intresse, men vi väljer att avbryta tills vidare, säger Andreas Bengtsson.

Det kända problemet med att hälsofarliga ämnen från brandrök biter sig fast i brandmännens skyddsutrustning och skyddskläder kvarstår. Räddningschefen och hans medarbetare fortsätter därför att hålla ögonen öppna efter andra medel och metoder som bättre kan tvätta bort ämnena.

– Vårt arbete med att förbättra såväl miljö som arbetsmiljö och hälsa för räddningstjänstens medarbetare går vidare. Just nu har vi ingen entydigt bättre lösning än att hälla tvättmedel i maskinerna, men försöket har ändå varit lärorikt och satt ljuset på ett problem där det skulle behövas mer forskning, säger Andreas Bengtsson.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.