Tack för 2020 - välkommen 2021!

Wednesday, December 30, 2020 4:50 PMArchived

2020 har varit ett prövningarnas år och vi har fått ställa om och tänka nytt, både i privatlivet och i arbetslivet. 2021 kommer med löfte om ljus i tunneln, även om det just nu är viktigare än någonsin att vi fortsätter att hålla avstånd, tvätta händerna och följer de restriktioner som krävs.

Gott nytt år 2021 – ett nyår som vi firar med extra omtanke och avstånd.
Gott nytt år 2021 – ett nyår som vi firar med extra omtanke och avstånd.

Det kommer att ta sin tid innan vi fått perspektiv på året som gått, men vi kan konstatera att det ur kriser föds nya idéer och tankar. Några har mist nära och kära och några har drabbats hårt ekonomiskt, vilket är ledsamt och beklagligt.

Från vår sida vill vi passa på att rikta ett stort tack för att vi ändå lyckats ta oss igenom detta ovanliga år utan alltför stor påverkan på civilsamhället och för allas hjälp för att begränsa smittspridningen.

Vi vill också tacka kommunens alla medarbetare för det arbete ni har lagt ner under året. Vi är oerhört stolta över alla insatser som gjorts för att hålla verksamheter – i många fall samhällsviktiga verksamheter – igång, trots en världsomfattande pandemi. 

Gott nytt år 2021 – ett nyår som vi firar med extra omtanke och avstånd.

Peter Johansson (M), Pierre Månsson (L), Karl Gemfeldt (C) och Christina Borglund (KD)

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.