Studera till lärare med lön - kombimodellen

Updated:Thursday, March 11, 2021 6:11 PMArchived

Nu kan du som vill bli lärare studera med lön. Kristianstads kommun erbjuder fyra personer en unik chans att jobba på halvtid på högstadiet och samtidigt läsa till ämneslärare på Högskolan Kristianstad i en arbetsplatsintegrerad utbildning.

Foto: Högskolan Kristianstad. Ezgi Tümsa läser den arbetsplatsintegrerade grundlärarutbildningen.
Foto: Högskolan Kristianstad. Ezgi Tümsa läser den arbetsplatsintegrerade grundlärarutbildningen.

Från och med hösten 2021 erbjuds fyra lärarstuderande på Högskolan i Kristianstad möjligheten att integrera sina studier med arbete inom Kristianstads kommun. Platserna erbjuds de som är intresserade av att undervisa i matematik, fysik och kemi i årskurs 7-9 samt de som är intresserade av att undervisa i årskurs 4-6 i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik.

– Första gången vi testade kombimodellen var 2019. Då vände vi oss till de som ville studera till grundlärare för årskurs 4-6. Men vi ser ett ökat behov av lärare även för de äldre eleverna och då främst inom det naturvetenskapliga området, säger HR-chef Anna Elofsson. I år 2021 erbjuder vi två platser till grundlärarutbildning årkurs 4-6 och två platser till ämneslärarutbildning årskurs 7-9.

Går man utbildning mot de tidigare åldrarna drar studenterna igång med att arbeta på 50 % och studera på 75 %. Går man grundlärarutbildningen för årkurs 7-9 studerar man på 125 % hela första året för att år två sedan varva studier med arbete.

– De studenter som valt denna utbildningsform har varit mycket nöjda med upplägget. Det är en lyckad kombination där arbetet med stöd från mentor och handledare gör studenterna tryggare och mer förberedda för yrkeslivet, menar HR-specialist Monika Bacic.

Kombimodellen gör att utbildningen kan tilltala även de som är i ett skede i livet där en fast inkomst är ett krav. Under studietiden är de antagna knutna till Kristianstads Kommun och anställningsavtalet förnyas varje år under förutsättning att studierna och arbetet fortlöper som de ska.

– Utbildningsformen har varit mycket populär och efterfrågad tidigare år och vi hoppas naturligtvis på detsamma även 2021. Ansökan är öppen 15 februari till 15 mars. Missa inte det, avslutar Monika Bacic.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.