Studera till lärare med lön - kombimodellen

Updated:Thursday, March 19, 2020 1:13 PMArchived

Nu kan du som vill bli lärare studera med lön. Kristianstads kommun erbjuder åtta personer en unik chans att jobba på halvtid på högstadiet och samtidigt läsa till ämneslärare på Högskolan Kristianstad i en arbetsplatsintegrerad utbildning.

Studera till lärare med lön.
Studera till lärare med lön.

Från och med hösten 2020 erbjuds åtta lärarstuderande på Högskolan i Kristianstad möjligheten att integrera sina studier med arbete inom Kristianstads kommun. Platserna erbjuds de som är intresserade av att undervisa i matematik, fysik och kemi i årskurs 7-9.

– Första gången vi testade kombimodellen var 2019. Då vände vi oss till de som ville studera till grundlärare för årskurs 4-6. Men vi ser ett ökat behov av lärare även för de äldre eleverna och då främst inom det naturvetenskapliga området, säger HR-chef Anna Elofsson.

Modellen har modiferats något sedan 2019, vilket i stora drag innebär att studenterna gör första året helt och hållet på högskolan. År två börjar de sedan arbeta på 50 % och då är studietakten på 75%.

De som startade hösten 2019 är mycket nöjda. Det är en lyckad kombination där arbetet med stöd från mentor och handledare gör studenterna tryggare och mer förberedda för yrkeslivet, menar HR-specialist Viktoria Näsvall.

Kombimodellen gör att utbildningen kan tilltala även de som är i ett skede i livet där en fast inkomst är ett krav. Under studietiden är de antagna knutna till Kristianstads Kommun och anställningsavtalet förnyas varje år under förutsättning att studierna och arbetet fortlöper som de ska.

Fakta

Utbildningen omfattar 270 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen. Studietakten är på 75 procent och studierna pågår sammanlagt 5 år. Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskap och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Ansökan är öppen 16 mars till 15 april 2020.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.