Strategisk samverkan för en hållbar framtid

Monday, September 27, 2021 5:27 PMArchived

Idag är det Världsturismdagen och i Skåne väljer vi att se turismen som ett viktigt och kraftfullt verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge. Under hösten kommer Kristianstads kommun tillsammans med kommunerna i nordöstra Skåne att vara en del av det strategiska arbetet.

Smakmarknad på torget i Åhus
Smakmarknad på torget i Åhus

Turismen är den tredje största exportnäringen i världen. Skånes kommuner har bestämt sig för att arbeta tillsammans för att turismen ska vara med och forma en hållbar framtid i nordöstra Skåne.

Vi reser mer och mer – mot nya destinationer och nya upplevelser. Turismen ökar förståelsen mellan människor. Men den kan också belasta de platser som besöks, om den inte hanteras rätt.

Den strategiska färdplanen Tourism Matters har tagits fram av det regionala bolaget Tourism in Skåne, i bred förankring och samarbete med länets offentliga aktörer. Nu är arbetet med att processa färdplanens fem grundstrategier i förhållande till lokala förutsättningar, i full gång över hela Skåne.

– Vi arbetar för att vårt område ska bli en attraktiv destination att besöka och det kan vi bara göra tillsammans med alla som berörs. I den kommunala organisationen är det många förvaltningar som behöver arbeta tillsammans för att vi till exempel ska kunna erbjuda en bra upplevelse av natur och kultur. Vi behöver också skapa goda förutsättningar för våra företag att växa på ett hållbart sätt och arbeta tillsammans med dem, säger Eva Berglund, turismstrateg på Kristianstads kommun och fortsätter.

– Men allra viktigast är våra kommuninvånare. De måste känna att platsen de bor på är attraktiv och se det som positivt med besökare som genererar arbetstillfällen eller bidrar till att vi får ett rikare utbud av upplevelser på fritiden. Vi ska tillsammans ta emot våra besökare med ett gott värdskap, men vi har också börjat prata alltmer om ”gästskap”. Besökaren är gäst på vår destination och ska bli väl mottagen men måste också visa hänsyn under sitt besök.

Kristianstads kommun kommer tillsammans med grannkommunerna Hässleholm. Bromölla, Östra Göinge, Osby och Hörby att under hösten arbeta sig igenom Tourism Matters under ledning av Tourism in Skåne. Arbetet omfattar bland annat en serie workshops där även lokala beslutsfattare och besöksnäringen kommer att involveras och få tillfälle att bidra på resan mot hållbar turismutveckling.

Huvudspåren i Tourism Matters är fem strategier som ska säkra att turismen leder till ökad förståelse mellan människor och högre livskvalitet för både besökare och boende.

De fem strategierna är:

 1. Vi säkerställer turismens roll i samhällsutvecklingen
 2. Vi stimulerar till ett omtänksamt värdskap och ett ansvarsfullt gästskap
 3. Vi strävar efter ett balanserat besöksflöde
 4. Vi skapar förutsättningar för innovationskraft
 5. Vi stärker Skånes attraktionskraft genom tre teman – naturturism, mat & dryck och en kreativ livsstil

Mer information om Tourism Matters finns hos Tourism in Skåne: https://tourisminskane.com/sv/om-oss/tourism-matters-2030

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.