Stegar tas bort från badbryggor

Updated:Wednesday, July 18, 2018 9:41 AMArchived

På grund av den låga vattennivån i sjöarna måste kommunen ta bort badstegarna vid några av insjöbadplatserna. Vattnet är så lågt att stegarna slår i botten. Det är risk att människor kan klämmas och bryggorna knäckas.

Badstegar tas bort från vissa insjöbadplatser.
Badstegar tas bort från vissa insjöbadplatser.

I Ivösjön tas stegarna bort från badplatserna i Furestad och på Ivö. På övriga sex kommunala insjöbadplatser kontrollerar kommunen vattennivån och kommer att ta bort badstegarna om vattennivån blir för låg.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.