Solcellsparken Solpunkten i produktion

Updated:Monday, December 14, 2020 4:30 PMArchived

Solcellsparken Solpunkten vid Lägsta punkten i Kristianstad har producerat sin första kWh och när parken nu gått igenom slutbesiktningen tar C4 Energi över den i egen regi.

Solcellsparken Solpunkten
Solcellsparken Solpunkten

Cirka 10 000 paneler finns på plats vid solcellsparken och vid provdrift har den producerat sina första kWh ut på elnätet. Det innebär att solcellsandelarna finns för försäljning med start den 11 januari 2021.

– En andel kommer att kosta 980 kronor och den motsvarar 100 kWh på ett år. Elen som din andel producerar blir billigare än ditt avtalade elpris. Genom att investera i andelar betalar du en engångssumma för att få en lägre löpande kostnad varje månad, berättar Lars Britse marknadschef på C4 Energi.

Försäljningen kommer att ske via C4 Energis webbsida eller genom att kunden ringer in till C4 Energis kundservice. 

För att kunna köpa andelar i Solpunkten behöver du vara elhandelskund till C4 Energi, något som alla kan bli. När du köper din andel blir du medlem i en andelsförening.

– Det här är en investering i hållbarhet för vår gemensamma framtid och en möjlighet att få lokal och närproducerad förnybar el. Parken är på plats och ska vara här i cirka 30 år och andelarna kan man köpa både som privatperson och företagare, säger Lars Britse.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.