Snö och halka – kör försiktigt

Wednesday, February 17, 2021 9:02 AMArchived

Stora mängder snö har fallit under natten och morgonen. Kommunens snöröjning och halkbekämpning pågår för fullt. Om du måste köra bil i det rådande väglaget så är det viktigt att köra försiktigt.

En klass 1-varning har utfärdats av SMHI för stora småmängder i nordöstra Skåne och kommunen får många anmälningar om snöröjningsbehov runt om på vägarna. Redan i går kväll saltades de större vägarna och strax innan klockan halv sex i morse påbörjades snöröjning med plogning.

- Alla våra egna resurser och upphandlade entreprenörer är ute och plogar. Normalt börjar vi med större vägar och gång-/cykelvägar för att sedan ta de mindre gatorna, men just nu måste vi fortfarande fokusera på de större vägarna, säger Kajsa Björklund, samordnare för felanmälningar och fortsätter:

- Det är lönlöst att påbörja plogningen för tidigt när det snöar så här mycket och eftersom det fortfarande snöar så får våra åtgärder begränsad effekt även nu under morgonen.

Grusning måste också avvaktas med tills det snöar mindre. Det är därför mycket viktigt att de som måste köra bil i det här vädret kör med stor försiktighet. Helst ska bilen stå kvar hemma.

Tänk på att du som är fastighetsägare i tätbebyggt område är ansvarig för att snöröja och halkbekämpa gångytan runt din tomt. Man har också ansvar för den snö och is på tak som kan ramla och skada förbipasserande.

Läs mer om snöröjning, halkbekämpning och fastighetsägarens ansvar för gångytor under relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.