Sänkt hastighet när trafikplatser ansluts till nya E22

Updated:Wednesday, August 25, 2021 3:06 PMArchived

Trafiken påverkas genom nedsatt hastighet på E22 vid trafikplats Nöbbelöv när Trafikverket förbereder anslutningen av trafikplatserna till nya E22.

Den 28 augusti kommer sedan trafiken att ledas dubbelriktat via norrgående två körfält. Arbetet kommer att pågå i cirka 4 veckor.

Därefter kommer trafiken att ledas via två södergående körfält samt en tillfällig väg som är byggd för att kunna ansluta trafikplats Nöbbelöv.

Under hösten kommer Trafikverket också parallellt att arbeta med trafikplats Knopparp vid Linderöd. Hela arbetet med anslutningarna ska vara klart i november 2020.

Läs mer på Trafikverkets webbplats under relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.