Samverkan och uthållighet ger ordning och trygghet

Updated:Wednesday, October 28, 2020 1:23 PMArchived

Gamlegården stod i fokus när det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, BRÅ, samlades till möte i områdets fritidsgård. Samverkan, vuxennärvaro och uthållighet är rådets recept för att komma tillrätta med ungdomsstök och kriminalitet.

Personer som går framåt i grupp.
Anna Nordin, Malin Månsson, Radovan Javurek, Sabina Månsson Hultgren, Malin Sjöblom och Martin Thornell ser samverkan, vuxennärvaro och uthållighet som de viktigaste nyckelorden för att skapa ordning och trygghet i Gamlegårdens centrum.

Det lokala BRÅ-mötet i oktober var sedan länge inbokat på Gamlegårdens fritidsgård. De problem som förekommer i området har många gånger diskuterats i rådet och en rad insatser och förbättringar har gjorts.

– Det finns väldigt mycket som är bra på Gamlegården, men här finns en klick som förstör för andra och det finns problem som måste stävjas både akut och på längre sikt, säger BRÅ-ordförande Radovan Javurek (L),

Biblioteket ska kunna hållas öppet

Dagen före BRÅ-mötet fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att tillfälligt stänga Gamlegårdens bibliotek på eftermiddagarna. Skälet var att arbetsmiljön inte är säker.

Den biträdande bibliotekschefen Pernilla Tomasson kunde berätta för BRÅ om ungdomsgäng som drar omkring i Gamlegårdens centrum och stökar och stör och om att droghantering observerats inne på biblioteket.
Fältgruppens teamledare Malin Månsson bekräftade bilden.

– Det är 15-20 barn och ungdomar i åldern 12-18 år som gärna hänger i centrumbyggnaden på efermiddagarna och spottar, cyklar, sprutar läsk, slänger saker och har dålig attityd.

Deltagarna i BRÅ-mötet var eniga om att det behövs en akut insats för att snabbt skapa ordning.

– Vi kan inte abdikera och stänga samhällsviktiga verksamheter för att en liten klick ställer till det för dem som sköter sig. Här måste det sättas in åtgärder omedelbart så att biblioteket kan öppna och hålla igång sin verksamhet, säger kommunalrådet Peter Johansson (M).

Problem och lösningar på olika nivåer

Ordförande Radovan Javurek betonade att drog- och brottsförebyggande rådet inte är något beslutande organ, men att kommunens säkerhetsavdelning och det kommunala bostadsbolaget ABK kommer att sätta in akuta åtgärder för skapa ordning. Han framhåller också att det förekommer olika typer och nivåer av problematik, från ungdomligt busliv till narkotikaförsäljning och missbruk. Därför behövs också olika typer av insatser.

Kommunpolisen Martin Thornell instämmer.

– Vi ska inte hålla på och diskutera vem som äger problemet. Det gör vi gemensamt, och vi är många som är en del av lösningen. Polisen, olika verksamheter i kommunen, ABK, föräldrarna och andra som bor och är verksamma här måste hjälpas åt. Det finns sådant som bara polisen kan hantera, till exempel narkotikalangarna, och dem ska vi ta hand om. Men det finns många andra som ska kunna ta itu med tolvåringar som cyklar inomhus, säger kommunpolisen Martin Thornell.

Goda exempel och erfarenheter

De åtgärder som sätts in måste planeras med alla inblandade aktörer och verka både på kortare och längre sikt.

– Vi ska komma ihåg att vi hade ett liknande läge på Charlottesborg för inte så länge sedan, och det lyckades vi lösa genom att vi arbetade många tillsammans, säger Anna Nordin, drog- och brottsförebyggande samordnare i kommunen.

Erfarenheten från andra håll ar att en bra samverkan med de boende ger framgång. Kraften behöver komma inifrån, med engagemang och närvaro från föräldrar och andra vuxna i området. Sedan en tid har fältgruppen sökt kontakt med boende på Gamlegården som vill börja med nattvandring.

– Vi har ett positivt exempel från Tollarp, där det var mycket skadegörelse och problem tidigare i år, men där vi har sett stor skillnad när vuxna har engagerat sig och bland annat börjat med nattvandring, säger Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i lokala BRÅ.

Möte med BRÅ i Gamlegårdens fritidsgård
I drog- och brottsförebyggande rådet, BRÅ, finns representanter från kommunala förvaltningar, Kristianstads Fritidsgårdsforum, AB Kristianstadsbyggen, kommunens vaktbolag, Region Skåne, Polisen och Räddningstjänsten. På Gamlegårdens fritidsgård kunde de hålla möte på coronasäkert avstånd.
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.