Vad tycker du om översiktsplan för Kristianstad?

Updated:Monday, January 20, 2020 9:54 AMArchived

Vi vill gärna träffa dig den 21 januari för att höra dina synpunkter på förslaget till Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad.

Kom och prata med oss den 21 januari kl. 18.30 - 20.00 i Rådhuset eller den 24 februari kl. 11.30 - 13.00 på Kulturkvarteret. På plats kommer ansvariga politiker och tjänstepersoner att finnas för att berätta mer och lyssna på vad just du tycker om planförslaget.

Hela planförslaget hittar du på www.kristianstad.se/översiktsplanstaden 
 

Har du inte möjlighet att komma?
Fram till den 9 mars kan du lämna dina synpunkter på förslaget via e-post synpunkter.plan@kristianstad.se eller via vår digitala synpunktskarta som finns på www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.