Samråd om Hammarslundsvallen

Updated:Thursday, October 6, 2022 1:43 PMArchived

Frågorna var många på tisdagskvällens samrådsmöte om Hammarslundsvallen. Det fanns även en oro att buller och vibrationer under arbetet med den nya vallen ska påverka de boende negativt.

Den 4 oktober hölls ett samrådsmöte i Rådhus Skåne där vallprojektgruppen och anlitade konsulter fanns på plats för att förklara och svara på frågor. Ett 15-tal intresserade kom för att höra mer om projektet, ventilera oro och funderingar, och lämna synpunkter.

Hammarslundsvallen är tillsammans med Pyntens pumpstation och vallen mot Udden de viktigaste delarna av vallskyddet som ska skydda Kristianstad från översvämning.

Nu rullar projektet för utbyggnaden av framtidens vallskydd igång på allvar. Vid Pynten schaktas det för den nya pumpstationen som ska stå klar våren 2025. Samma höst är planen att den nya Hammarslundsvallen ska börja byggas.

Anläggningen av en högre och starkare vall i Hammarslund är ett komplicerat byggprojekt, som påverkar både de boende i området och den känsliga naturen runt omkring. En rad utredningar och planer har arbetats fram för att bygget ska medföra så små störningar som möjligt i fråga om bland annat buller och påverkan på djurlivet.  Just nu pågår ett avgränsningssamråd, där berörda kan lämna synpunkter på planerna innan de färdigställs och skickas vidare till mark- och miljödomstolen, som sedan måste ge klartecken innan vallbygget får börja.

Samrådstiden löper fram till den 16 oktober, så den som vill lämna synpunkter måste ha skickat in sitt svar innan dess. Läs mer på sidan Samråd Hammarslundsvallen för ytterligare information samt hur du lämnar synpunkter. Du hittar även mer information under rubriken Länkar.

Frågor som ställdes under kvällen

Ett par av de frågor som flera besökare ställde var:

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.