Samarbete med miljö, trygghet och stadsutveckling i fokus

Updated:Thursday, July 7, 2022 1:50 PMArchived

Den 9–10 juni besökte kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm, kommunfullmäktiges ordförande Bo Silverbern, kommundirektör Anders Johansson och biträdande kommundirektör Petar Cavala Køge kommun i Danmark för att fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunerna.

Gruppbild tagen uppifrån.
Representanter från Köges kommunstyrelse (Økonomiudvalg), borgmästare Marie Staerke, kommundirektör Peter Frost, chefkonsulent Palle Egeberg Andersen, kommunstyrelsen ordförande Camilla Palm, kommunfullmäktiges ordförande Bo Silverbern, kommundirektör Anders Johansson och biträdande kommundirektör Petar Cavala.

 

Marie Staerke och Camilla Palm står bredvid varandra och ler in i kameran.

Marie Staerke och Camilla Palm

Hur kan vi lära av Køge kommun och de lära av oss? Køge kommun och Kristianstads kommun undertecknade ett samarbetsavtal i oktober 2021 om att samarbeta närmare kring frågor om stadsutveckling, klimat och kustfrågor, samt utsatta områden.

Syftet med mötet den 9–10 juni var att diskutera vidare hur samarbetsavtalets olika delar kan fördjupas och följas upp.

Under de två dagarna lades fokus på att diskutera utveckling av stadskärnan och trygghet i utsatta bostadsområden.

Även andra frågor som vi kommuner har gemensamt och vill samarbeta kring lyftes; till exempel utmaningen i att rekrytera personal inom framför allt omsorg och utbildningssektorn.

Nästa steg är att utveckla samarbetet på tjänstemannanivå och få till konkreta utbyten och samverkan mellan våra båda kommuner.

Køges ledning är också nyfikna på Krinovas innovationsfrämjande arbete och vill gärna komma på studiebesök för att lära sig mer om vad Krinova gör för att öka attraktionskraften och tillväxten i såväl Kristianstad som i nordöstra Skåne.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.