Rekordmånga ungdomar lär sig om säkerhet och kloka val

Updated:Tuesday, September 17, 2019 1:29 PMArchived

1 250 sjundeklassare från högstadieskolor i Kristianstad och Bromölla samlas under tre dagar hos räddningstjänsten i Kristianstad för att lära sig mer om säkerhet och kloka val när det gäller till exempel alkohol och droger.

Ungdomarna får bland annat vara med om att utrymma en rökfylld lokal som liknar en diskoteksbrand. Foto: KFGF.
Ungdomarna får bland annat vara med om att utrymma en rökfylld lokal som liknar en diskoteksbrand. Foto: KFGF.

För 10:e året i rad arrangerar Kristianstads kommun och Drog-och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) säkerhetsdagar för alla elever som går i årskurs sju. Där får eleverna vara med om simulerade olyckor som att utrymma en rökfylld lokal som liknar en diskoteksbrand.  

Göra kloka val

–I högstadieåldern blir kompisarna och deras val allt viktigare. Vi vill ge ungdomarna kunskap vilka konsekvenser deras beslut kan få så att de kan göra kloka val när det gäller till exempel att dricka alkohol, köra moppe olagligt eller kränka någon på nätet, säger Anna Nordin  samordnare för drog och brottsförebyggande frågor.

Ungdomarna får också och diskutera och reflektera över frågor som rör säkerhet och brottslighet. De pratar om trafiksäkerhet, säkerhet på järnväg och de provar även hur sinnena förändras när du är alkoholpåverkad i trafike. De diskuterar drogliberala idéer och kränkningar på sociala medier.

1 250 ungdomar deltar

I år, när Säkerhetsdagarna hålls för 10:e året i rad, är det rekordmånga ungdomar som deltar. Totalt 1 250 stycken varav 1 100 kommer från kommunala högstadieskolor och friskolor i Kristianstad och 150 är högstadieelever från Bromölla.

Träffa blåljuspersonal

Personalen som möter ungdomarna på Säkerhetsdagarna
Personal från polisen, ambulanssjukvården, Länsförsäkrngar, Kristianstads fritidsgårdsforum och kommunens olika verksamheter som räddningstjänsten, fältgruppen, barn och utbildningsförvaltningen och politiken möter ungdomarna på Säkerhetsdagarna.

En viktig del i Säkerhetsdagarna är att ungdomarna ska träffa olika yrkesroller och blåljuspersonal.

–Under de här tio åren har vi mött tusentals ungdomar och förhoppningsvis har mötena gjort att ungdomarna känner sig tryggare när de senare i livet träffat fältare, polis, ambulans eller räddningspersonal, säger Fredrik Billsten säkerhets- och krisberedskapssamordnare på räddningstjänsten i Kristianstad.

Förutom Kristianstads kommun och BRÅ deltar  Länsförsäkringar Göinge Kristianstad, polisen, ambulanssjukvården, fältgruppen och Kristianstads fritidsgårdsforum KFGF på Säkerhetsdagarna.

Utsets till ett IQ-projekt

Säkerhetsdagarna har nyligen blivit utsett som ett IQ-projekt. IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Säkerhetsdagarna för alla sjundeklassare är en konkret handling som förebygger eller minskar problem kopplat till alkohol.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.