Företagsklimatet allt bättre i Kristianstads kommun

Updated:Tuesday, September 24, 2019 11:01 AMArchived

Kristianstad klättrar ytterligare 13 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, och rankas nu på plats 136. "Glädjande att företagen upplever att företagsklimatet blivit bättre. Det är en fråga vi jobbar hårt med”, säger näringslivschef Pernilla Blixt.

Kristianstad fortsätter klättra på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Sedan fjolåret tar sig kommunen 13 placeringar  uppåt och ligger nu på plats 136 av landets 290 kommuner.
Kristianstad fortsätter klättra på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Sedan fjolåret tar sig kommunen 13 placeringar  uppåt och ligger nu på plats 136 av landets 290 kommuner.

Företagsklimatet i Kristianstad har blivit bättre de senaste åren. I fjol var Kristianstad en av raketerna på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunen.

I år klättrar Kristianstad ytterligare 13 placeringar, och rankas nu på plats 136 av landets 290 kommuner. Det är den bästa placeringen på 10 år.

”Positivt att vi ökar två år i rad, men än är vi långt ifrån nöjda. Det finns mer att göra, och på kort sikt vill vi ta oss upp topp 100. Vi arbetar ständigt med att försöka ha ett positivt företagsklimat i kommunen”, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L), som inte vill dra för stora växlar på rankingresultatet.

Rankinglistan toppas även i år av Solna kommun. Noterbart är dock att två Skånekommuner ligger tvåa och trea på rankingen, nämligen Höganäs och Staffanstorp.

Hård konkurrens

I Svenskt näringslivs enkätundersökning från i våras (som ligger till grund för rankingen) var det tydligt att företagen i Kristianstads kommun upplever att företagsklimatet förbättrats de senaste åren. Företagen i kommunen får i enkätform tycka till om allt från attityder till hur service och kontakter med kommunen fungerar. Nämnas ska kanske att företagen inte behöver ha haft ett ärende i kommunen för att vara med i enkäten.

Det generella omdömet från kommunens företag ligger på samma nivå som 2018; betyget landar på 3,42, precis som riksgenomsnittet. Dock: Sett till hela landet fortsätter företagsklimatet att öka: Företagen blir allt nöjdare med sina kommuner.

”Alla kommuner är medvetna om att det här är en viktig fråga och jobbar aktivt med att ha ett bra företagsklimat. Konkurrensen om platserna på rankinglistan är hård, och det gör att det känns än mer positivt att vi kan ta ytterligare ett kliv uppåt”, säger Pernilla Blixt.

Bra sammanfattande omdöme 

Kristianstad kommun ligger rankingmässigt bra till när det gäller det sammanfattande omdömet från företagen. Infrastrukturen upplevs som bra, liksom politikernas attityd till företagande. Däremot får kommunen ganska låg ranking på frågorna om allmänhetens och medias attityder till företagande.

Många av företagen i Kristianstad har under det gångna året haft kontakt med någon av kommunens tjänstemän, i varje fall om man jämför med hur det ser ut i andra kommuner. I de flesta fallen gällde kontakterna tillstånd, tillsyn – eller företagsbesök från kommunen.

Jämfört med övriga riket tycker företagen i Kristianstad att det är hyfsat lätt att komma i kontakt med kommunens tjänstemän. Handläggningstiderna får också okej. Man är också ganska nöjd med hur dialogen fungerar, och företagen upplever dessutom att informationen från kommunen är mycket bättre än riksgenomsnittet.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.