Preliminärt valresultat i Kristianstad

Updated:Monday, September 12, 2022 11:15 PMArchived

Det preliminära resultatet efter valnattens rösträkning i kommunvalet tyder inte på några stora förändringar i mandatfördelningen i Kristianstads kommunfullmäktige. Slutresultat kommer efter onsdagens rösträkning och kontrollräkning hos länsstyrelsen.

Tom sessionssal
Ännu återstår onsdagen räkning av sena röster innan det står klart hur platserna i fullmäktigesalen ska fördelas den kommande mandatperioden.

Enligt Valmyndighetens redovisning efter valnattens räkning väntas Moderaterna och Vänsterpartiet öka med var sitt mandat i Kristianstads kommunfullmäktige, medan Liberalerna och Centern ser ut att förlora var sitt mandat. På onsdag tillkommer resultaten från de båda uppsamlingsdistrikten, när sena förtidsröster och utlandsröster har blivit räknade. Det kan betyda att mandatfördelningen förändras.

I hela landet märks en viss minskning av valdeltagandet jämfört med 2018 års val. Efter valnattens räkning visar Kristianstad ett valdeltagande på 78,5 procent som kan jämföras med de 82 procent som räknades fram  efter2018 års valnattsräkning. Siffrorna för valdeltagandet justeras när alla sena förtidsröster också har blivit räknade. Efter den slutliga sammanräkningen 2018 slutade siffran för valdeltagandet på 84,05 procent. Tendensen i år har varit ett större antal förtidsröstande, så årets siffra kan förväntas justeras uppåt. Fortfarande under helgen ringlade köerna till förhandsröstningen i Rådhus Skåne långt ner längs Nya Boulevarden.

Sena förtidsröster och utlandsröster räknas i Rådhus Skåne på onsdag. Alla röstsedlar kontrollräknas sedan av Länsstyrelsen Skåne, som också räknar samman personrösterna som kryssats på valsedlarna. Mandaten fördelas enligt en fastställd beräkningsmetod.

Det preliminära valresultatet för Kristianstad finns att läsa på Valmyndighetens webbplats.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.