Parkering vid badplatserna - vad gäller?

Friday, June 18, 2021 2:06 PMArchived

Hög värme i helgen och badläge, men vid vatten kan det snabbt bli allvar. Hör Kajsa från räddningstjänsten berätta om vad vad du måste tänka på när du parkerar vid badplatserna.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.