Överförmyndarkansliet flyttar

Friday, June 28, 2019 9:07 AMArchived

Fredagen den 28 juni flyttar överförmyndarkansliet sin verksamhet till Östra kommunhuset på JA Hedlunds väg 17 i Kristianstad. Det innebär att verksamheten är helt stängd den dagen och handläggarna har även begränsat tillgänglighet måndagen och tisdagen den 1-2 juli.

Från den 1 juli finns överförmyndarkansliet på Östra kommunhuset.
Från den 1 juli finns överförmyndarkansliet på Östra kommunhuset.

Överförmyndaren har tidigare varit i Rådhus Skåne vid Stora Torg i Kristianstad. Verksamheten har ökat de senaste åren. Det är idag också fler handläggare som arbetar på överförmyndarkansliet därför flyttar man till nya, bättre anpassade lokaler i Östra kommunhuset. 

Överförmyndarkansliet ansvarar för frågor som rör gode män, förvaltare och förmyndare.  

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.