Nytt vård- och omsorgsboende föreslås i Tollarp

Wednesday, June 5, 2019 5:04 PMArchived

Almgårdens vård- och omsorgsboende i Tollarp måste stänga på grund av fuktproblem. Nu föreslår omsorgsförvaltningen att Almgården ska rivas och att ett nytt boende byggs.

Vård- och omsorgsboendet Almgården
Vård- och omsorgsboendet Almgården

Almgården huserar idag 28 lägenheter och hemtjänst. Under nästan alla korridorer i fastigheten finns kulvertar för värme och vatten där en fuktig miljö med mögel har uppstått. Detta har orsakat problem med inomhusluften på boendet. Fastighetsägaren AB Allön har försökt ventilera bort fukten, men tvingats konstatera att en omfattande ombyggnad med en prislapp på 32 miljoner skulle krävas för att komma till rätta med problemen.

En sådan kostsam ombyggnation bedömer varken fastighetsägaren eller omsorgsförvaltningen som försvarbar, särskilt eftersom ombyggnationen bara skulle lösa fuktproblemet utan att samtidigt skapa bättre förutsättningar för verksamheten i lokalerna. Därför föreslår omsorgsförvaltningen att Almgården ska rivas och att ett nytt boende med 40 platser byggs. Det nya boendet skulle kunna stå klart under 2022.

– Den 20 juni kommer nämnden fatta beslut om avveckling av verksamheten. Redan nu vet vi att alla kunder på Almgården kan garanteras en plats på ett annat vård- och omsorgsboende. Vi kommer lyssna av med varje kund var de helst vill bo och försöka ordna det så långt det är möjligt. Det är också klart att all personal med tillsvidareanställning kommer kunna erbjudas tjänster inom förvaltningen, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.