Nytt steg i badhusfrågan

Updated:Thursday, March 22, 2018 11:24 AMArchived

Ännu ett steg togs mot ett nytt badhus i Kristianstad vid kommunstyrelsens marssammanträde. Den politiska majoriteten med L, S och C var överens med MP, V och SD om att föra vidare förslaget om badhusprojektering till fullmäktige för beslut. M och KD sa nej, men hade inget alternativt förslag.

Förslaget från majoriteten var att sätta igång projekteringen av ett nytt badhus på den tidigare beslutade tomten vid Högskolan på Näsby inom en investeringsram på 450 miljoner kronor och både pröva ett alternativ med åtta och ett med tio banor i träningsbassängen. Dessutom ska 15 miljoner kronor läggas på parkeringar, busshållplatser och anslutningsvägar i området.

I övrigt innebar förslaget att badhuset i stort sett ska innehålla det som har tagits upp i förstudien, alltså en 25-metersbassäng för simmarnas träning och en för motionssimmare, tre lite mindre bassänger med höj- och sänkbar botten för undervisning, terapi och varmvattensaktiviteter som rehab och babysim, ett familjebad för plask och lek med bland annat rutschkanor och anslutande bubbelpool, flera omklädningsrum med duschar och bastu, en relaxavdelning med bland annat olika bastur och varmpool och dessutom en separat djupbassäng med hopptorn och trampoliner och utrymmen för serveringar och gym.

Avslagsyrkande

Förvåningen blev stor hos de övriga partiernas kommunstyrelseledamöter när Moderaternas Peter Johansson och Kristdemokraternas Christina Borglund på mötet gjorde klart att de i kommunfullmäktige kommer att begära avslag för hela badhusförslaget och vill börja om med en ny utredning.

Något alternativt förslag ville oppositionen inte ge, trots frågor från flera andra ledamöter, och inte heller var de beredda att gå in på vilka konsekvenser och kostnader det kan medföra om Tivolibadet inte kan ersättas inom de närmaste åren.

En intensiv diskussion uppstod mellan kommunalrådet Pierre Månsson (L) och oppositionsrådet Peter Johansson (M) vid presskonferensen efter sammanträdet.

– Badhuset har blivit alldeles för voluminöst och exklusivt och vi tror inte att intäktskalkylerna håller, var beskedet från Peter Johansson.

– Men då måste ni väl ha ett motförslag? När man inte vill och vågar prioritera gör man som ni och säger nej till allting. Vi har i fem år varit överens om att Tivolibadet är uttjänt och att vi behöver ett nytt badhus. Vad ska vi säga till skoleleverna, motionärerna och KSLS-simmarna när tiden går och vi står där utan ett badhus? kontrade Pierre Månsson.

Diskussionerna kommer med säkerhet att fortsätta i kommunfullmäktige den 17 april.

Perspektiv på kostnaderna

Pierre Månsson förklarade vid presskonferensen att det är viktigt att sätta badhuskostnaden i perspektiv:

– Det är helt riktigt att 450 miljoner kronor är en stor investering som man ska ha respekt för. Men det som är viktigt är den årliga driftskostnaden. Där räknar vi nu med en årlig kostnad för finansieringen och driften av badhuset på 19, 5 miljoner kronor, men då ska vi komma ihåg att Tivolibadet redan i dag kostar över 12 miljoner kronor. Det handlar alltså om en merkostnad på ungefär 7 miljoner kronor om året när badhuset väl står klart.

Han jämför med Kristianstad Arena, som när den byggdes var beräknad till en årlig kostnad på 35 miljoner men som efter invigningen 2010 visade sig landa på ungefär 28 miljoner kronor, bland annat tack vare det låga ränteläget.  Det nya arenaområdet som snart står färdigbyggt med läktare och fotbollsplaner, friidrottsanläggning och tennis- och padelbanor är beräknat att få en årlig driftskostnad på 12,5 miljoner.

– Det kostar alltså kommunen mycket mer att driva arenan varje år än vad badhuset kommer att kosta, trots att investeringskostnaden för arenan var betydligt lägre. Det kan förklaras med att ett badhus får in mycket mer intäkter än vad andra fritidsanläggningar får.

Han beskriver att ju mer attraktiviteter ett badhus har, desto mer intäkter kommer från besökare. Många är beredda att betala inträde till ett badhus som har ett familjebad med vattenlek och rutschkanor eller en relaxavdelning med bastulandskap. Om man i stället bygger en avskalad simhall för simskola och simklubbsträning blir det knappt några intäkter, och då blir det skattebetalarna som får stå för huvuddelen av kostnaden, precis som för vilken idrottshall som helst.

– Om vi alltså väljer att ta bort relaxavdelningen ur badhusprojektet kan vi minska investeringen med 22 miljoner, men vi kan räkna med att kommunens – alltså skattebetalarnas – årliga kostnad för badhuset blir betydligt högre under hela badhusets livslängd, säger Pierre Månsson.

Badhusprojektet i Kristianstad är en komplex fråga som kräver flera beslut innan ett badhus kan stå färdigt. Vid kommunstyrelsen behandlades också förslaget till detaljplan för området vid högskolan på Näsby där badhuset enligt fullmäktiges tidigare beslut ska ligga. Både detaljplanen och ärendet om att inleda projekteringen ska tas upp i kommunfullmäktige den 17 april. Efter projektering kan en mer tydlig kostnadsbild redovisas och fullmäktige kan i början av 2019 ha underlag för att fatta det slutliga beslutet om badhusbygget ska sättas igång.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.