Nytt krisstöd till föreningar

Updated:Wednesday, December 30, 2020 2:57 PMArchived

Kristianstads kommun har för avsikt att dela ut ytterligare tre miljoner kronor till föreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Föreningarna måste ansöka om bidraget senast den 31 december 2020.

En öde idrottsplats
Många idrottsplatser och föreningslokaler gapar tomma detta år. När intäkter från publik och loppisar har försvunnit är det kärvt för många föreningar. Nu utlyser Kristianstads kommun ett extra coronastöd.

Tidigare i år har nio miljoner kronor delats ut i kommunalt aktivitetsstöd till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Den ordinarie bidragssumman tredubblades i år för att i någon mån kompensera föreningarna för coronapandemins konsekvenser.

Tre miljoner till krisstöd

Nu utökas kommunens krisstöd till föreningar med anledning av corona med ytterligare tre miljoner kronor, där fler föreningar kan få bidrag. Syftet är att mildra föreningarnas ekonomiska svårigheter i coronakrisens spår. Det här bidraget ska kunna sökas även av föreningar som bedriver verksamhet främst för vuxna, exempelvis hembygds- och kulturföreningar.

Ansökan krävs

För att komma ifråga för bidraget krävs en ansökan med en redogörelse för hur coronasmittan har påverkat föreningen ekonomiskt och verksamhetsmässigt och en beskrivning av vilka åtgärder föreningen har gjort för att hantera situationen. Ekonomiska förluster ska styrkas vid ansökan, exempelvis med årets resultaträkning i jämförelse med förra årets.

Ansökan måste vara inlämnad senast den 31 december. Bidragen kommer sedan att fördelas utifrån de beskrivningar och behov som har redovisats i ansökningarna. Ingen kan förvänta sig att få full ersättning för sina förluster, men avsikten är att värna föreningarnas fortlevnad. Maximalt belopp som kan betalas till en enskild förening är 200 000 kronor. Ersättning för lön eller arvode kan inte bekostas av kommunens bidrag utan måste sökas från regeringens krispaket.

Föreningarna som kan söka bidraget ska antingen uppfylla kultur- och fritidsnämndens ordinarie regelverk för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet eller vara föreningar inom kommunen med en egen anläggning som normalt inte får driftstöd.

Kort ansökningstid

Beslut om det extra bidraget ska fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 december, men fullmäktigepartierna är eniga om extra stöd till föreningarna inom ramen för sin tvärpolitiska coronaöverenskommelse och kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat enhälligt beslut om att tillstyrka förslaget.

Eftersom ansökningstiden blir kort och ligger över helgtider i december öppnas ansökningsmöjligheten redan före formellt beslut.  Ansökningsformuläret finns under länken till e-tjänsten. (Ansökningsformulär i pdf-format finns också under rubriken Dokument men använd helst e-tjänsten för smidigare hantering.)

Byggnadsföreningar får särskilt bidrag

Byggnadsföreningar i kommunen som driver bygdegårdar, medborgarhus, folkets hus och byastugor för sammankomster och uthyrning kommer att få ett utökat bidrag utan att behöva lämna någon mer ansökan.

De fjorton byggnadsföreningar som får årliga bidrag av kommunen ska, enligt det förslag som har lämnats till kommunstyrelsen, få sina grundbidrag utökade med 50 procent vid årets utbetalning. Omkring 450 000 kronor extra kommer på så sätt att tillfalla föreningarna som ett bidrag till att täcka de fasta kostnader som de har för sina lokaler trots att de i år inte har kunnat hyra ut dem.

Den som har frågor som rör det extra krisstödet till föreningarna kan skicka dem till adressen foreningsstod@kristianstad.se  och kommer att få svar med e-post.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.