Nytt byggrekord i kommunen

Monday, December 17, 2018 5:18 PMArchived

Bostadsbyggandet i Kristianstads kommun fortsätter att accelerera. Årets avstämning av startbesked för nya bostäder visar att de blev över 700. Det är drygt 150 fler än under samma period förra året och en bra bit över kommunens målsättning.

Bild över Palestina, Hammars nya bostadsområde och C4 Shopping från luften.
Hammar växer så det knakar. Det nya bostadsområdet hjälper till att skapa rekordsiffror.

– Det här måste vara all time high, eller åtminstone det högsta på många årtionden. Den senaste tolvmånadersperioden fram till sista juli, har vi meddelat startbesked för 729 nya bostäder, säger byggnadsnämndens ordförande Sonny Modig (L).

Byggboomen i Kristianstads kommun håller i sig. Nu byggs det bostäder i rasande takt. Byggloven och startbeskeden från kommunens byggnadsnämnd har mångdubblats de senaste tre åren.

Byggbonus väntar

En avstämning har gjorts efter juli månad, eftersom den föregående tolvmånadersperioden ligger till grund inför kommunernas ansökningar om statlig byggbonus. Det första året som byggbonusen delades ut var 2016. Då fick Kristianstad drygt 23 miljoner för 413 bostadsbyggen. Sedan dess har fler kommuner kommit igång med byggandet och är med och delar på pengarna. Förra året fick Kristianstads kommun därför knappt 18 miljoner kronor av byggbonusen för sina redovisade 567 byggprojekt. Hur mycket bonuspengar de 729 bostäderna kommer att ge visar sig i slutet av året.

Siffrorna visar i alla fall att byggandet har fått rejäl fart. De senaste fem åren före 2016 byggdes i genomsnitt 130 bostäder om året. När kommunfullmäktige antog nya riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen 2016 gjordes bedömningen att mellan 500 och 600 nya lägenheter per år behöver byggas de närmaste åren.

Högt över målet

– Det här är väldigt positivt! Vi behöver verkligen fler bostäder. Nu överträffar vi med råge de mål som vi har satt upp. Positivt är också att det finns ett fortsatt intresse från byggföretagen även om vi inte kan vänta att byggandet ska fortsätta i riktigt samma höga takt, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Det nya bostadsområdet i Hammar, som har börjat byggas under året, påverkar givetvis siffrorna. Men bygglov och startbesked har delats ut till i stort sett alla delar av kommunen.

– Vi märker en ökning av alla hustyper på flera orter. Det byggs radhus, flerbostadshus och småhus som aldrig förr, säger stadsarkitekten Roger Jönsson, som är i full färd med att rekrytera fler medarbetare för att klara alla bygglovsansökningar som fortsätter strömma in.

Fler byggen på gång

Många nya hus har redan börjat byggas och ännu fler byggen är på gång. Efter en lagändring under sommaren måste den som ska bygga vänta i fyra veckor efter att startbesked har kommit innan bygget får sättas igång.

– Det är ett pedagogiskt problem att startbesked inte betyder att det är fritt fram att starta, men det är en lagändring som gjorts för att säkerställa tid för överklagandeprocesser, säger Roger Jönsson.

Många ligger alltså nu i startgroparna och väntar på att kunna sätta igång. Dessutom arbetar kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning med flera detaljplaner över nya bostadsområden, som innebär att det kommer att bli en fortsatt hög takt i hanteringen av bygglov och startbesked även kommande år.

– Vi räknar med att ha fortsatt höga siffror under nästa period. Detaljplaner är på gång för flera stora bostadsprojekt i Kristianstad och vi kan också se att det planeras en hel del i bland annat Fjälkinge och Yngsjö, säger Roger Jönsson.

Fler behöver anställas

Det hårda trycket på kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning innebär att även plan- och bygglovsavdelningen växer.

– Just nu har vi annonser ute där vi söker byggnadsinspektör och bygglovshandläggare, och vi kan lova att de får mycket spännande att jobba med för ännu kan vi inte se någon avmattning i byggandet, säger Roger Jönsson.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.